Dobrovoľníci - Добровольці
Movapp logo

Tu je kontakt na organizácie.Ось контакти організації.[Os kontakty orhanizaciji]
Pomôžu Vám.Там Вам допоможуть.[Tam Vam dopomožuť]
Tu je SIM karta s bezplatným internetom.Ось сім карта з безкоштовним інтернетом.[Os sim karta z bezkoštovnym internetom]
Máte kde prespať?Є де переночувати?[Je de perenočuvaty]
Viete adresu?Знаєте адресу?[Znajete adresu]
Máte telefónne číslo?Знаєте номер телефону?[Znajete nomer telefonu]
Máte telefón?У вас є телефон?[U vas je telefon]
Mám zavolať?Мені зателефонувати?[Meni zatelefonuvaty]
Potrebujete lekára?Вам потрібен лікар?[Vam potriben likar]
Potrebujete lieky?Вам потрібні ліки?[Vam potribni liky]
Potrebujete oblečenie?Вам потрібен одяг?[Vam potriben oďah]
Potrebujete jedlo?Вам потрібна їжа?[Vam potribna jiža]
Potrebujete sa napiť?Вам потрібна вода?[Vam potribna voda]
Použijeme prekladač Google.Давайте використаємо гугл-транслейт.[Davajte vykorystajemo huhl-translejt]
Hovoríte po anglicky?Ви розмовляєте англійською?[Vy rozmovljajete anhlijskoju]
Hovoríte po slovensky?Ви розмовляєте словацькою?[Vy rozmovljajete slovackoju]
Som rád, že ste tu. Som rada, že ste tu.Я радий, що ви тут. Я рада, що ви тут.[Ja radyj, ščo vy tut Ja rada, ščo vy tut]
To zvládneme.Ми впораємося.[My vporajemosja]
Cítite sa dobre?Ви добре почуваєтесь?[Vy dobre počuvajetes]
Ako sa máte?Як у вас справи?[Jak u vas spravy]
Chýba vám niečo?Вам чогось не вистачає?[Vam čohos ne vystačaje]
Vybavím to.Я це організую.[Ja ce orhanizuju]
Nie je to problém.Жодних проблем.[Žodnych problem]
Môžem vám priniesť kávu?Бажаєте кави?[Bažajete kavy]
Môžem vám priniesť trochu vody?Бажаєте води?[Bažajete vody]
Niečo na jedenie?Поїсти?[Pojisty]
Ste všetci spolu?Тут усі?[Tut usi]
Chýba Vám niekto?Когось немає?[Kohos nemaje]
Kam idete?Куди ви їдете?[Kudy vy jidete]
Ideme kúpiť lístok na vlak.Ходімо купимо квиток на поїзд.[Chodimo kupymo kvytok na pojizd]
Máte so sebou doklady?У вас є з собою документи?[U vas je z soboju dokumenty]
Poznáte niekoho v Prahe?У вас є знайомі у Празі?[U vas je znajomi u Prazi]
Máte kde bývať?У вас є житло?[U vas je žytlo]
dobrovoľníkдоброволець[dobrovolec]
dobrovoľníciдобровольці[dobrovolci]
Môžem Vám pomôcť?Можу вам допомогти?[Možu vam dopomohty]
Poďte so mnou.Ходімо зі мною.[Chodimo zi mnoju]
Nehovorím po ukrajinsky.Я не розмовляю українською.[Ja ne rozmovljaju ukrajinskoju]
Zavediem Vás k tlmočníkovi.Я запрошу до нас перекладача.[Ja zaprošu do nas perekladača]
Zavolám kamarátke, hovorí po rusky.Я подзвоню подрузі, яка розмовляє російською.[Ja podzvonju podruzi, jaka rozmovljaje rosijskoju]
Zavolám kamarátovi, hovorí po rusky.Я подзвоню другу, який розмовляє російською.[Ja podzvonju druhu, jakyj rozmovljaje rosijskoju]