Na ihrisku a v parku - На майданчику та в парку
Movapp logo

na ihrisku a v parkuна майданчику та в парку[na majdančyku ta v parku]
Poďme na ihrisko.Ходімо на майданчик.[Chodimo na majdančyk.]
Pôjdeme na ihrisko?Підемо на дитячий майданчик?[Pidemo na dyťačyj majdančyk?]
Poďme do parku.Ходімо в парк.[Chodimo v park.]
Pôjdeme do parku?Підемо в парк?[Pidemo v park?]
Pôjdeme na prechádzku.Підемо гуляти.[Pidemo huljaty.]
Pôjdeme na prechádzku?Підемо гуляти?[Pidemo huljaty?]
Dnes je krásne.Сьогодні - гарно.[Sohodni - harno.]
Dnes je pekné počasie.Сьогодні хороша погода.[Sohodni choroša pohoda.]
Dnes je škaredo.Сьогодні неприємна погода.[Sohodni nepryjemna pohoda.]
Dnes je veľmi veterno.Сьогодні дуже вітряно.[Sohodni duže vitrjano.]
Je aj vám tak teplo?Вам теж спекотно?[Vam tež spekotno?]
Je aj vám tak zima?Вам теж холодно?[Vam tež cholodno?]
Áno, strašne.Так, дуже.[Tak, duže.]
Ani nie.Зовсім ні.[Zovsim ni.]
Je mi dobre.Мені добре.[Meni dobre.]
Bývate tu už dlho?Ви давно тут живете?[Vy davno tut žyvete?]
Páči sa vám tu?Вам тут подобається?[Vam tut podobajeťsja?]
Je tu pekne.Тут добре.[Tut dobre.]
Nesťažujem sa.Я не жаліюсь.[Ja ne žalijus.]
Žijeme tu už...Ми живемо тут вже...[My žyvemo tut vže...]
To je vaša dcéra?Це ваша донька?[Ce vaša doňka?]
To je váš syn?Це ваш син?[Ce vaš syn?]
To sú vaše deti?Це ваші діти?[Ce vaši dity?]
Ako sa volá?Як його звуть? Як її звуть?[Jak joho zvuť? Jak jiji zvuť?]
Ako sa volajú?Як їх звуть?[Jak jich zvuť?]
Koľko má rokov?Скільки йому років?[Skilky jomu rokiv?]
Koľko má rokov?Скільки їй років?[Skilky jij rokiv?]
Koľko majú rokov?Скільки їм років?[Skilky jim rokiv?]
Môžu sa spolu hrať?Вони можуть погратися?[Vony možuť pohratysja?]
Poď sa hojdať.Біжи на гойдалку.[Bižy na hojdalku.]
Poď na šmykľavku.Біжи на гірку.[Bižy na hirku.]
Poď na pieskovisko.Біжи в пісочницю.[Bižy v pisočnycju.]
Máš pekné koláčiky.У тебе гарні пасочки.[U tebe harni pasočky.]
Môžem si to požičať?Можна це взяти?[Možna ce vzjaty?]
To je váš pes?Це ваш собака?[Ce vaš sobaka?]
To je váš psík?Це ваш песик?[Ce vaš pesyk?]
Je to pes alebo fenka?Це хлопчик чи дівчинка?[Ce chlopčyk čy divčynka?]
Je krásny. Je krásna.Красивий. Красива.[Krasyvyj. Krasyva.]
Môžem ho pohladkať? Môžem ju pohladkať?Можна його погладити? Можна її погладити?[Možna joho pohladyty? Možna jiji pohladyty?]
Nehryzie?Не кусається?[Ne kusajeťsja?]
Je to ešte šteniatko.Він ще цуценя. Вона ще цуценя.[Vin šče cucenja. Vona šče cucenja.]
Nehladkaj ho po ušiach.Не гладь його по вухах.[Ne hlaď joho po vuchach.]
Nepáči sa mu to. Nepáči sa jej to.Йому це не подобається. Їй це не подобається.[Jomu ce ne podobajeťsja. Jij ce ne podobajeťsja.]
Celkom vám nerozumiem.Я погано вас розумію.[Ja pohano vas rozumiju.]
Po slovensky sa len učím.Я лише вивчаю словацьку.[Ja lyše vyvčaju slovacku.]
To nevadí.Усе гаразд.[Use harazd.]
Môžete to povedať pomalšie, prosím?Скажіть, будь ласка, трохи повільніше.[Skažiť, buď laska, trochy povilniše.]
Naozaj?Справді?[Spravdi?]
To je zaujímavé.Це цікаво.[Ce cikavo.]
To sa stáva.Так буває.[Tak buvaje.]
To je škoda.Шкода.[Škoda.]
Čo sa dá robiť.Нічого не вдієш.[Ničoho ne vdiješ.]
Chodíte sem často?Ви часто буваєте тут?[Vy často buvajete tut?]
Chodíš sem často?Ти часто буваєш тут?[Ty často buvaješ tut?]
Som tu skoro každý deň.Я тут майже щодня.[Ja tut majže ščodnja.]
Občas áno.Інколи так.[Inkoly tak.]
Nie, som tu prvýkrát.Ні, я тут вперше.[Ni, ja tut vperše.]
Čo robíte?Що ви робите?[Ščo vy robyte?]
Som študent. Som študentka.Я студент. Я студентка.[Ja student. Ja studentka.]
Študujem...Я вивчаю...[Ja vyvčaju...]
Teraz pracujem ako...Зараз я працюю (ким)...[Zaraz ja pracjuju (kym)...]
Ale to nie je moja pôvodná oblasť.Але це не моя спеціальність.[Ale ce ne moja specialnisť.]
Problém je v tom, že...Проблема в тому, що...[Problema v tomu, ščo...]
Problém je, že nehovorím dobre po česky.Проблема в тому, що я погано розмовляю чеською.[Problema v tomu, ščo ja pohano rozmovljaju českoju.]
Problém je, že nehovorím dobre po slovensky.Проблема в тому, що я погано розмовляю словацькою.[Problema v tomu, ščo ja pohano rozmovljaju slovackoju.]
To nie je pravda.Це неправда.[Ce nepravda.]
To je milé.Це так мило.[Ce tak mylo.]