Základné frázy - Основні фрази
Movapp logo

Dobrý deň.Добрий день.[Dobryj deň]
Ahoj.Привіт.[Pryvit]
Dovidenia.До побачення.[Do pobačennja]
Áno.Так.[Tak]
Nie.Ні.[Ni]
Prosím.Будь ласка.[Buď laska]
Ďakujem.Дякую.[Ďakuju]
Nemáte za čo.Нема за що. Прошу.[Nema za ščo Prošu]
Prepáč.Пробач.[Probač]
Prepáčte.Вибачте.[Vybačte]
Volám sa...Мене звуть...[Mene zvuť]
Ja som...Я...[Ja]
Som z Ukrajiny.Я з України.[Ja z Ukrajiny]
Narodila som sa...Народилася...[Narodylasja]
Narodila sa... Narodil sa...Вона народилася... Він народився...[Vona narodylasja Vin narodyvsja]
Ako sa máš?Як справи?[Jak spravy]
Mám sa dobre.Добре.[Dobre]
Nemám sa dobre.Погано.[Pohano]
V pohode.Усе гаразд.[Use harazd]
Nehovorím po slovensky.Не розмовляю словацькою.[Ne rozmovljaju slovackoju]
Hovorím po anglicky.Розмовляю англійською.[Rozmovljaju anhlijskoju]
Hovorím po rusky.Розмовляю російською.[Rozmovljaju rosijskoju]
Hovorím po nemecky.Розмовляю німецькою.[Rozmovljaju nimeckoju]
Nerozumiem.Не розумію.[Ne rozumiju]
On nerozumie. Ona nerozumie.Він не розуміє. Вона не розуміє.[Vin ne rozumije Vona ne rozumije]
Hovorte prosím pomaly.Говоріть, будь ласка, повільніше.[Hovoriť, buď laska, povilniše]
Ešte raz, prosím.Повторіть, будь ласка.[Povtoriť, buď laska]
Čo znamená?Що означає...?[Ščo označaje]
Ako sa povie...Як сказати...[Jak skazaty]
Môžem použiť Google Translate?Можу скористатися Гугл транслейтом?[Možu skorystatysja Huhl translejtom]
Môžete mi pomôcť?Можете мені допомогти, будь ласка?[Možete meni dopomohty, buď laska]
Hľadám...Шукаю...[Šukaju]
Kde nájdem...?Де можна знайти...?[De možna znajty]
Stratila som doklady. Stratil som doklady.Я загубила документи. Я загубив документи.[Ja zahubyla dokumenty Ja zahubyv dokumenty]
Ako si mám vybaviť...Як можна отримати...[Jak možna otrymaty]
Kde si môžem vybaviť...Де можна отримати...[De možna otrymaty]
Môžem vás poprosiť o...Можу вас попросити...[Možu vas poprosyty]
Zavolajte pomoc, prosím.Покличе на допомогу, будь ласка.[Poklyče na dopomohu, buď laska]
Aké je telefónne číslo na...?Який телефонний номер...[Jakyj telefonnyj nomer]
políciaполіція[policija]
hasičiпожежники[požežnyky]
Kde musím nosiť respirátor?Де необхідно носити респіратор?[De neobchidno nosyty respirator]
Som v karanténe.Я на карантині.[Ja na karantyni]
Som v izolácii.Я на ізоляції.[Ja na izoljaciji]