Peniaze - Гроші
Movapp logo

Môžem platiť kartou?Можна заплатити картою?[Možna zaplatyty kartoju]
Môžem platiť v hotovosti?Можна заплатити готівкою?[Možna zaplatyty hotivkoju]
bankaбанк[bank]
Potrebujem ísť do banky.Мені потрібно в банк.[Meni potribno v bank]
Hľadám banku.Шукаю банк.[Šukaju bank]
bankomatбанкомат[bankomat]
zmenáreňобмін валют[obmin valjut]
Kde si môžem zmeniť peniaze?Де можна обміняти гроші?[De možna obminjaty hroši]
Potrebujem si založiť účet.Мені потрібно відкрити рахунок.[Meni potribno vidkryty rachunok]
Potrebujem previesť peniaze z účtu... na účet...Мені потрібно перевести гроші з рахунку ... на рахунок ...[Meni potribno perevesty hroši z rachunku .. na rachunok ...]
bankový účetбанківський рахунок[bankivskyj rachunok]
Potrebujem si vyzdvihnúť peniaze.Мені потрібно зняти гроші.[Meni potribno znjaty hroši]
Moja karta nefunguje.Моя банківська карта не працює.[Moja bankivska karta ne pracjuje]
peniazeгроші[hroši]