Робота - Práca
Movapp logo

адміністративна роботаadministratíva[адміністратіва]
транспорт, логістика та постачанняdoprava, logistika a zásobovanie[доправа, лоґістіка а засобованіе]
фармакологіяfarmácia[фармаціа]
сфера харчуванняgastronómia[ґастрономіа]
Інформаційні системи та технології: консультації, аналіз та менеджментIT: Konzultácie, analýzy a projektové riadenie[ІТ: Конзултаціе, анализи а проєктове ріаденіе]
Інформаційні системи та технології: управління системами та програмним забезпеченнямIT: Správa informačných systémov[ІТ: Справа інформачних системов]
Інформаційні системи та технології: розробка систем та додатківIT: Vývoj aplikácií a systémov[ІТ: Вивой аплікаціі а системов]
культура, мистецтво та творча діяльністьkultúra, umenie a tvorivá činnosť[култура, уменіе а творіва чінность]
маркетингmarketing[маркетінґ]
охорона та забезпечення порядкуochrana a bezpečnosť[охрана а безпечность]
початкова зарплатняnástupný plat[наступни плат]
підвищення зарплатніzvýšenie platu[звишеніе плату]
зменшення зарпалтніzníženie platu[зніженіе плату]
брудна зарплатня (без вирахування податків)hrubá mzda[груба мзда]
чиста зарплатняčistá mzda[чіста мзда]
преміяbonus[бонус]
бонусbenefit[бенефіт]
лікарнянийnemocenská dávka (dávka počas PN)[немоценска давка (давка почас ПН)]
право на оплачуваний лікарнянийnárok na nemocenskú dávku[нарок на немоценску давку]
відпусткаdovolenka[доволенка]
ремісництво та ручна працяremeselné a manuálne práce[ремеселне а мануалне праце]
сфера послугslužby[служби]
будівництво та нерухомістьstavebníctvo a reality[ставебніцтво а реаліти]
машинобудуванняstrojárenstvo[строяренство]
техніка та конструюванняtechnika a vývoj[техніка а вивой]
наукова та дослідна роботаveda a výskum[веда а вискум]
виробництво та промисловістьvýroba a priemysel[вироба а пріемисел]
освітаvzdelávanie a školstvo[взделаваніе а школство]
робота з клієнтамиzákaznícky servis[заказніцки сервіс]
охорона здоров'я та соціальний захистzdravotníctvo a sociálna starostlivosť[здравотніцтво а соціална старостлівость]
5-тижнева відпустка5 týždňov dovolenky[5 тиждньов доволенки]
відгулsick-day[сіцк-даи]
Я вивчав... Я вивчала...Vyštudoval som... Vyštudovala som...[Виштудовал сом Виштудовала сом]
Який у вас досвід для цієї вакансії?Aké máte skúsenosti na tejto pozícii?[Аке мате скусеності на тейто позіціі]
Спеціальність. СфераOdbor[Одбор]
Я маю досвід у сфері...Mám skúsenosti v odbore...[Мам скусеності в одборе]
Я працював в... Я працювала в...Pracoval som v... Pracovala som v...[Працовал сом в Працовала сом в]
рекомендаціяreferencia[референціа]
Які у вас рекомендації?Aké máte referencie?[Аке мате референціе]
Що ви умієте?Aké sú vaše zručnosti?[Аке су ваше зручності]
працювати як ФОПpracovať ako SZČO[працовать ако СЗЧО]
Підрозділ районної адміністрації у справах підприємницької діяльностіŽivnostenský úrad[Жівностенски урад]
Я хочу оформити ліцензію на підприємницьку діяльність.Chcem si vybaviť osvedčenie o živnostenskom oprávnení.[Хцем сі вибавіть осведченіе о жівностенском оправнені]
Податок на прибуток. ПодатокDaň z príjmu. Dane[Дань з прійму Дане]
Зателефонуйте в податкове управління.Zavolajte na daňový úrad.[Заволайте на даньови урад]
медичне страхуванняzdravotné poistenie[здравотне поістеніе]
Мені потрібно оплачувати медичне страхування?Musím si platiť zdravotné poistenie?[Мусім сі платіть здравотне поістеніе]
Зателефонуйте в страхову компанію.Zavolajte do poisťovne.[Заволайте до поістьовне]
Соціальне страхування. Соціальне забезпеченняSociálne poistenie[Соціалне поістеніе]
Мені потрібно оплачувати соціальне страхування?Musím si platiť sociálne poistenie?[Мусім сі платіть соціалне поістеніе]
Я відповідальний. Я відповідальна.Som spoľahlivý. Som spoľahlivá.[Сом спольагліви Сом спольагліва]
Я сумлінний. Я сумлінна.Som svedomitý. Som svedomitá.[Сом сведоміти Сом сведоміта]
Я креативний. Я креативна.Som kreatívny. Som kreatívna.[Сом креатівни Сом креатівна]
Я активний. Я активна.Som proaktívny. Som proaktívna.[Сом проактівни Сом проактівна]
Я продуктивний. Я продуктивна.Som produktívny. Som produktívna.[Сом продуктівни Сом продуктівна]
Умію працювати на комп'ютері.Viem pracovať s počítačom.[Віем працовать с почітачом]
реєстр злочинівregister trestov[реґістер трестов]
У вас є довідка про несудимість?Máte výpis z registra trestov?[Мате випіс з реґістра трестов]
посвідчення водіяvodičský preukaz[водічски преуказ]
У вас є права водія?Máte vodičský preukaz?[Мате водічски преуказ]
професіяzamestnanie[заместнаніе]
основний трудовий договірhlavný pracovný pomer (HPP)[главни працовни помер (ГПП)]
робота на повну ставкуpráca na plný úväzok[праца на плни увезок]
договір про роботу за сумісництвомpracovný pomer na kratší pracovný čas[працовни помер на кратші працовни час]
робота з частковою зайнятістюpráca na čiastočný úväzok[праца на чіасточни увезок]
вакансіяvoľné pracovné miesto[вольне працовне міесто]
Фріланс. Робота поза штатомPráca na voľnej nohe.[Праца на вольней ноге]
фізична особа-підприємець (ФОП)samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO)[самостатне заробково чінна особа (СЗЧО)]
Ліцензія на підприємницьку діяльністьOsvedčenie o živnostenskom oprávnení[Осведченіе о жівностенском оправнені]
працювати за ліцензією на підприємницьку діяльністьpracovať na živnosť[працовать на жівность]
роботаpráca[праца]
Зателефонуйте у відділ соціального забезпечення.Zavolajte do Sociálnej poisťovne.[Заволайте до Соціалней поістьовне]
трудовий договір на виконання робітdohoda o vykonaní práce (DoVP)[догода о виконані праце (ДоВП)]
договір про трудову діяльністьdohoda o pracovnej činnosti (DPČ)[догода о працовней чінності (ДПЧ)]
підробітокbrigáda[бріґада]
Кандидат. ЗдобувачUchádzač[Ухадзач]
подаватись на вакансіюuchádzať sa o zamestnanie[ухадзать са о заместнаніе]
Претендую на вакансію...Uchádzam sa o miesto...[Ухадзам са о міесто]
цікавитись роботоюmať záujem o prácu[мать зауєм о працу]
Мене цікавить вакансія...Mám zájem o miesto...[Мам заєм о міесто]
мотиваційний листmotivačný list[мотівачни ліст]
резюмеživotopis[жівотопіс]
Відправте нам своє резюме.Pošlite nám svoj životopis.[Пошліте нам свой жівотопіс]
У додатку до цього емейлу міститься моє резюме.Životopis nájdete v prílohe tohto e-mailu.[Жівотопіс найдете в прілоге тогто е-маілу]
освітаvzdelanie[взделаніе]
досвід роботиprax[пракс]
умінняzručnosti[зручності]
знання мовjazykové znalosti[язикове зналості]
стажуванняskúšobná doba[скушобна доба]
термін розірвання (трудового договору)výpovedná doba[виповедна доба]
ЗарплатняMzda.[Мзда]