Числа - Čísla
Movapp logo

однаjeden[єден]
дваdva[два]
триtri[трі]
чотириštyri[штирі]
п'ятьpäť[петь]
шістьšesť[шесть]
сімsedem[седем]
вісімosem[осем]
дев'ятьdeväť[деветь]
десятьdesať[десать]
одинадцятьjedenásť[єденасть]
дванадцятьdvanásť[дванасть]
тринадцятьtrinásť[трінасть]
чотирнадцятьštrnásť[штрнасть]
п'ятнадцятьpätnásť[петнасть]
шістнадцятьšestnásť[шестнасть]
сімнадцятьsedemnásť[седемнасть]
вісімнадцятьosemnásť[осемнасть]
дев'ятнадцятьdevätnásť[деветнасть]
двадцятьdvadsať[двадсать]
тридцятьtridsať[трідсать]
сорокštyridsať[штирідсать]
п'ятдесятpäťdesiat[петьдесіат]
шістдесятšesťdesiat[шестьдесіат]
сімдесятsedemdesiat[седемдесіат]
вісімдесятosemdesiat[осемдесіат]
дев'яностоdeväťdesiat[деветьдесіат]
стоsto[сто]
двістіdvesto[двесто]
тристаtristo[трісто]
чотиристаštyristo[штирісто]
п'ятсотpäťsto[петьсто]
шістсотšesťsto[шестьсто]
сім сотеньsedemsto[седемсто]
Вісім сотеньosemsto[осемсто]
дев'ять сотеньdeväťsto[деветьсто]
тисячtisíc[тісіц]
дві тисячіdvetisíc[дветісіц]
три тисячіtritisíc[трітісіц]
чотири тисячіštyritisíc[штирітісіц]
п'ять тисячpäťtisíc[петьтісіц]
шість тисячšesťtisíc[шестьтісіц]
сім тисячsedemtisíc[седемтісіц]
вісім тисячosemtisíc[осемтісіц]
дев'ять тисячdeväťtisíc[деветьтісіц]
десять тисячdesaťtisíc[десатьтісіц]
мільйонmilión[міліон]
два мільйониdva milióny[два міліони]
три мільйониtri milióny[трі міліони]
чотири мільйониštyri milióny[штирі міліони]
п'ять мільйонівpäť miliónov[петь міліонов]
шість мільйонівšesť miliónov[шесть міліонов]
сім мільйонівsedem miliónov[седем міліонов]
вісім мільйонівosem miliónov[осем міліонов]
дев'ять мільйонівdeväť miliónov[деветь міліонов]
десять мільйонівdesať miliónov[десать міліонов]