Гроші - Peniaze
Movapp logo

Можна заплатити картою?Môžem platiť kartou?[Мyoжем платіть картоу]
Можна заплатити готівкою?Môžem platiť v hotovosti?[Мyoжем платіть в готовості]
банкbanka[банка]
Мені потрібно в банк.Potrebujem ísť do banky.[Потребуєм ість до банки]
Шукаю банк.Hľadám banku.[Гльадам банку]
Де знаходиться найближчий банк?Kde je najbližšia banka?[Кде є найбліжшіа банка]
Мій номер телефону...Moje telefónne číslo je...[Моє телефонне чісло є]
Який у вас емейл?Aký je váš e-mail?[Аки є ваш е-маіл]
Мій емейл...Môj email je...[Мyoй емаіл є]
Скільки грошей мені потрібно мінімально знімати?Koľko musím minimálne vybrať?[Колько мусім мінімалне вибрать]
Скільки грошей мені можна максимально зняти?Koľko môžem maximálne vybrať?[Колько мyoжем максімалне вибрать]
Який у мене номер рахунку?Aké je moje číslo účtu?[Аке є моє чісло учту]
Ваш номер рахунку...Vaše číslo účtu je...[Ваше чісло учту є]
Яка відсоткова ставка за цей рахунок?Aká je úroková sadzba na účte?[Ака є урокова садзба на учте]
Коли я зможу отримати ПІН-код до карточки?Kedy dostanem PIN k platobnej karte?[Кеди достанем ПІН к платобней карте]
Я забув ПІН-код. Я забула ПІН-код.Zabudol som PIN. Zabudla som PIN.[Забудол сом ПІН Забудла сом ПІН]
Де знаходиться найближче відділення?Kde je najbližšia pobočka?[Кде є найбліжшіа побочка]
банкоматbankomat[банкомат]
Де знаходиться найближчий банкомат?Kde je najbližší bankomat?[Кде є найбліжші банкомат]
обмін валютzmenáreň[зменарень]
Де можна знайти обмін валют?Kde nájdem zmenáreň?[Кде найдем зменарень]
Де можна обміняти гроші?Kde si môžem zmeniť peniaze?[Кде сі мyoжем зменіть пеніазе]
Який курс?Aký je kurz?[Аки є курз]
Я хочу відкрити рахунок.Chcem si založiť účet.[Хцем сі заложіть учет]
Мені потрібно відкрити рахунок.Potrebujem si založiť účet.[Потребуєм сі заложіть учет]
Мені потрібно перевести гроші з рахунку ... на рахунок ...Potrebujem previesť peniaze z účtu... na účet...[Потребуєм превіесть пеніазе з учту на учет]
Ось заява про відкриття рахунка.Tu je žiadosť o založenie účtu.[Ту є жіадость о заложеніе учту]
Ось заява на платіжну карту.Tu je žiadosť o platobnú kartu.[Ту є жіадость о платобну карту]
Платіжну карту ви отримаєте поштою.Platobnú kartu dostanete poštou.[Платобну карту достанете поштоу]
Як довго триває виготовлення карти?Ako dlho trvá vybavenie karty?[Ако длго трва вибавеніе карти]
Коли я зможу отримати банківську карточку?Kedy dostanem platobnú kartu?[Кеди достанем платобну карту]
Два тижні.Dva týždne.[Два тиждне]
ПІН-код ви отримаєте поштою.PIN dostanete poštou.[ПІН достанете поштоу]
ПІН-код ви встановете в мобільному додатку.PIN si nastavíte v internetovom bankovníctve.[ПІН сі наставіте в інтернетовом банковніцтве]
Платіжну карту ви можете активувати у банкоматі.Platobnú kartu aktivujete v bankomate.[Платобну карту актівуєте в банкомате]
банківський рахунокbankový účet[банкови учет]
поточний рахунокbežný účet[бежни учет]
ощадний рахунокsporiaci účet[споріаці учет]
Мені потрібно зняти гроші.Potrebujem si vyzdvihnúť peniaze.[Потребуєм сі виздвігнуть пеніазе]
Мені потрібно оплатити мито?Budem platiť poplatok?[Будем платіть поплаток]
Який розмір мита?Aký je poplatok?[Аки є поплаток]
Дайте, будь ласка, свій паспорт.Dajte mi svoj pas, prosím.[Дайте мі свой пас, просім]
Я зроблю копію паспорту.Urobím si kópiu pasu.[Уробім сі копіу пасу]
Ось мій паспорт.Tu je môj pas.[Ту є мyoй пас]
Який у вас номер телефону?Aké je vaše telefónne číslo?[Аке є ваше телефонне чісло]
У мене є мобільний додаток банка?Mám internetové bankovníctvo?[Мам інтернетове банковніцтво]
Де можна знайти мобільний додаток для банка?Kde nájdem internetové bankovníctvo?[Кде найдем інтернетове банковніцтво]
Який у вас буде логін?Aké prihlasovacie meno chcete?[Аке прігласоваціе мено хцете]
Який у вас буде пароль?Aké je potvrdzovacie heslo?[Аке є потврдзоваціе гесло]
Я забув свій логін. Я забула свій логін.Zabudol som svoje prihlasovacie meno. Zabudla som svoje prihlasovacie meno.[Забудол сом своє прігласоваціе мено Забудла сом своє прігласоваціе мено]
Я забув свій пароль. Я забула свій пароль.Zabudol som heslo. Zabudla som heslo.[Забудол сом гесло Забудла сом гесло]
Цю інформацію можна знайти в мобільному додатку банка.Túto informáciu nájdete v internetovom bankovníctve.[Туто інформаціу найдете в інтернетовом банковніцтве]
Я б хотів покласти на рахунок гроші. Я б хотіла покласти на рахунок гроші.Chcel by som vložiť peniaze. Chcela by som vložiť peniaze.[Хцел би сом вложіть пеніазе Хцела би сом вложіть пеніазе]
Скільки грошей мені потрібно покласти на рахунок?Koľko peňazí musím vložiť?[Колько пенязі мусім вложіть]
Я б хотів зняти гроші зі свого рахунка. Я б хотіла зняти гроші зі свого рахунка.Chcel by som si vybrať peniaze zo svojho účtu. Chcela by som si vybrať peniaze zo svojho účtu.[Хцел би сом сі вибрать пеніазе зо свойго учту Хцела би сом сі вибрать пеніазе зо свойго учту]
Який залишок у мене на рахунку?Aký je zostatok na mojom účte?[Аки є зостаток на мойом учте]
Моя банківська карта не працює.Moja karta nefunguje.[Моя карта нефунґує]
Ця карта підійде до цього банкомату?Bude karta fungovať v tomto bankomate?[Буде карта фунґовать в томто банкомате]
Яка комісія за зняття готівки в цьому банкоматі?Aký je poplatok za výber v tomto bankomate?[Аки є поплаток за вибер в томто банкомате]
У нас спільний рахунок.Máme spoločný účet.[Маме сполочни учет]
Я хочу повідомити про втрату карти.Chcem nahlásiť stratenú kartu.[Хцем нагласіть стратену карту]
Я хочу повідомити про крадіжку карти.Chcem nahlásiť ukradnutú kartu.[Хцем нагласіть украднуту карту]
Я б хотів встановити постійне обслуговування. Я б хотіла встановити постійне обслуговування.Chcel by som si založiť trvalý príkaz. Chcela by som si založiť trvalý príkaz.[Хцел би сом сі заложіть трвали пріказ Хцела би сом сі заложіть трвали пріказ]
Я б хотів відмінити постійне обслуговування. Я б хотіла відмінити постійне обслуговування.Chcel by som zrušiť tento trvalý príkaz. Chcela by som zrušiť tento trvalý príkaz.[Хцел би сом зрушіть тенто трвали пріказ Хцела би сом зрушіть тенто трвали пріказ]
Дайте мені, будь ласка, виписку з рахунку.Dáte mi, prosím, výpis z účtu?[Дате мі, просім, випіс з учту]
готівкаhotovosť[готовость]
купюриbankovky[банковки]
монетиmince[мінце]
грошіpeniaze[пеніазе]