Словацький алфавіт

Вивчіть словацький алфавіт. Він складається з 26 літер латинського алфавіту, доповнених трьома діакритичними знаками.

Ви можете завантажити алфавіт у форматі PDF.

A a

[а]

abeceda

[абецеда]

ananás

[ананас]

autobus

[аутобус]

Á á

довгий [а]

káva

[кава]

áno

[ано]

plán

[план]

Ä ä

[е]

mäso

[месо]

päť

[петь]

deväť

[деветь]

B b

[б]

balón

[балон]

babka

[бабка]

banán

[банан]

C c

[ц]

cibuľa

[цібульа]

cop

[цоп]

citrón

[цітрон]

Č č

[ч]

čiapka

[чіапка]

čokoláda

[чоколада]

červený

[червени]

D d

[д]

dom

[дом]

dobrý

[добри]

doklady

[доклади]

Ď ď

[дь]

ďateľ

[дятель]

deti

[деті]

ďakujem

[дякуєм]

Dz dz

[дз]

medzi

[медзі]

cudzinec

[цудзінец]

medzera

[медзера]

[дж]

džem

[джем]

džús

[джус]

džínsy

[джінси]

E e

[е]

elektrikár

[електрікар]

Európa

[Еуропа]

emu

[ему]

É é

довгий [е]

pekné

[пекне]

moderné

[модерне]

dobré

[добре]

F f

[ф]

fyzika

[физіка]

formulár

[формулар]

flauta

[флаута]

G g

[ґ]

garáž

[ґараж]

gramofón

[ґрамофон]

gymnastika

[ґимнастіка]

H h

[г]

hlava

[глава]

huba

[губа]

harmonika

[гармоніка]

Ch ch

[х]

chlieb

[хліеб]

chobotnica

[хоботніца]

chameleón

[хамелеон]

I i

[і]

internet

[інтернет]

indián

[індіан]

ihla

[ігла]

Í í

довгий [і]

prosím

[просім]

polícia

[поліціа]

písmeno

[пісмено]

J j

[й]

jablko

[яблко]

jahoda

[ягода]

jež

[єж]

K k

[к]

kobyla

[кобила]

karta

[карта]

kaktus

[кактус]

L l

[л]

láska

[ласка]

lampa

[лампа]

lev

[лев]

Ĺ ĺ

довгий [л]

kĺb

[клб]

stĺp

[стлп]

jabĺčko

[яблчко]

Ľ ľ

[ль]

ďateľ

[дятель]

priateľ

[пріатель]

vľavo

[вльаво]

M m

[м]

mlieko

[мліеко]

metro

[метро]

maska

[маска]

N n

[н]

noviny

[новіни]

nula

[нула]

nos

[нос]

Ň ň

нь

kôň

[кyoнь]

báseň

[басень]

deň

[день]

O o

[о]

olej

[олей]

opica

[опіца]

ovocie

[овоціе]

Ó ó

[о]

gól

[ґол]

móda

[мода]

tón

[тон]

Ô ô

[уо]

vôňa

[вyoня]

stôl

[стyoл]

vôl

[вyoл]

P p

[п]

peniaze

[пеніазе]

Praha

[Прага]

pomoc

[помоц]

Q q

[кв]

Quido

[КВуідо]

squat

[сквуат]

aquapark

[аквуапарк]

R r

[р]

ryba

[риба]

ruka

[рука]

ruža

[ружа]

Ŕ ŕ

довгий [р]

vŕba

[врба]

tŕň

[трнь]

kŕmiť

[крміть]

S s

[с]

socha

[соха]

sova

[сова]

stôl

[стyoл]

Š š

[ш]

šéf

[шеф]

šaty

[шати]

šach

[шах]

T t

[т]

televízia

[телевізіа]

tato

[тато]

tráva

[трава]

Ť ť

[ть]

ťukať

[тюкать]

ťava

[тява]

ťažko

[тяжко]

U u

[у]

Ukrajina

[Україна]

ucho

[ухо]

ulita

[уліта]

Ú ú

довгий [у] на початку слова

účet

[учет]

úľ

[уль]

úloha

[улога]

V v

[в]

voda

[вода]

vajce

[вайце]

vlk

[влк]

W w

[в]

workoholik

[воркоголік]

wifi

[віфі]

WC

[]

X x

[кс]

lux

[лукс]

boxer

[боксер]

xylofón

[ксилофон]

Y y

[и]

ženy

[жени]

lyže

[лиже]

myš

[миш]

Ý ý

довгий [и]

pýtať

[питать]

sýkorka

[сикорка]

týždeň

[тиждень]

Z z

[з]

zub

[зуб]

zebra

[зебра]

zvon

[звон]

Ž ž

[ж]

žena

[жена]

žiarovka

[жіаровка]

žaba

[жаба]