український

лялька

[ ljalka ]

po slovensky

bábika

[ бабіка ]

український

машина

[ mašyna ]

po slovensky

auto

[ ауто ]

український

пазл

[ pazl ]

po slovensky

puzzle

[ пуззле ]

український

поїзд

[ pojizd ]

po slovensky

vlak

[ влак ]

український

м'яч

[ m'jač ]

po slovensky

lopta

[ лопта ]

український

розмальовки

[ rozmalovky ]

po slovensky

omaľovánky

[ омальованки ]

український

напій

[ napij ]

po slovensky

pitie

[ пітіе ]

український

сніданок

[ snidanok ]

po slovensky

raňajky

[ раняйки ]

український

перекуска

[ perekuska ]

po slovensky

desiata, olovrant

[ десіата, оловрант ]

український

обід

[ obid ]

po slovensky

obed

[ обед ]

український

носова хустинка

[ nosova chustynka ]

po slovensky

vreckovka

[ врецковка ]

український

ліжко

[ ližko ]

po slovensky

posteľ

[ постель ]

український

туалет

[ tualet ]

po slovensky

záchod

[ заход ]

український

подорож

[ podorož ]

po slovensky

výlet

[ вилет ]

український

сад

[ sad ]

po slovensky

záhrada

[ заграда ]

український

гори

[ hory ]

po slovensky

hory

[ гори ]

український

кататися на ковзанах

[ katatysja na kovzanach ]

po slovensky

korčuľovať sa

[ корчульовать са ]

український

чистити зуби

[ čystyty zuby ]

po slovensky

umývať si zuby

[ умивать сі зуби ]

український

робити вправи

[ robyty vpravy ]

po slovensky

cvičiť

[ цвічіть ]

український

У мене болить живіт

[ U mene bolyť žyvit ]

po slovensky

Bolí ma brucho

[ Болі ма брухо ]

український

яєчко

[ jaječko ]

po slovensky

vajíčko

[ ваїчко ]

український

зайчик

[ zajčyk ]

po slovensky

zajačik

[ заячік ]

український

курчатко

[ kurčatko ]

po slovensky

kuriatko

[ куріатко ]

український

котики (цвіт верби)

[ kotyky (cvit verby) ]

po slovensky

bahniatka (kvety vŕby rakytovej)

[ багніатка (квети врби ракитовей) ]

український

баранець

[ baranec ]

po slovensky

baranček

[ баранчек ]

український

примула

[ prymula ]

po slovensky

prvosienka

[ првосіенка ]

український

тюльпани

[ ťulpany ]

po slovensky

tulipány

[ туліпани ]

український

пасочка

[ pasočka ]

po slovensky

mazanec

[ мазанец ]

український

мак

[ mak ]

po slovensky

mak

[ мак ]

український

кульбаба

[ kulbaba ]

po slovensky

púpava

[ пупава ]

український

бузок

[ buzok ]

po slovensky

orgován

[ орґован ]

український

соняшник

[ sonjašnyk ]

po slovensky

slnečnica

[ слнечніца ]

український

магнолія

[ mahnolija ]

po slovensky

magnólia

[ маґноліа ]

український

хоробрий лицар

[ chorobryj lycar ]

po slovensky

statočný rytier

[ статочни ритіер ]

український

прекрасна принцеса

[ prekrasna pryncesa ]

po slovensky

krásna princezná

[ красна прінцезна ]

український

король

[ korol ]

po slovensky

kráľ

[ краль ]

український

золотий перстень

[ zolotyj persteň ]

po slovensky

zlatý prsteň

[ злати прстень ]

український

скарб

[ skarb ]

po slovensky

poklad

[ поклад ]

український

триголовий дракон

[ tryholovyj drakon ]

po slovensky

trojhlavý drak

[ тройглави драк ]

український

замок

[ zamok ]

po slovensky

hrad

[ град ]

український

кінь

[ kiň ]

po slovensky

kôň

[ кyoнь ]